Accueil Médias Techniques Kata Pinan Godan
Kata Pinan Godan PDF Print E-mail
Tuesday, 30 June 2009 20:22
Last Updated on Tuesday, 30 June 2009 23:47
 

Dernières techniques en vidéo

21-Aug Kata Nipaipo
21-Aug Kata Seisan
21-Aug Kata Saifa
09-Mar Technique en croix n°1
09-Mar Technique en croix n°2

Techniques populaires

30-Jun Kata Pinan Godan
30-Jun Kata Pinan Nidan
21-Aug Kata Nipaipo
09-Mar Technique en croix n°1
30-Jun Kata Niseishi